BETA-version

Dansk
English
???????

ERHVERVSKØREKORT TIL TAXI, OST, SYGETRANSPORT OG LIMOUSINE.

For at erhverv et B Erhvervskørekort skal du bestå fire prøver og et taxameterkursus. 
De 4 prøver består af: 1. Teoriprøve, hvor du kun må have 3 billedfejl.  2. Den praktiske køreprøve, som bl.a. består af min. 30 min. omfattende verbal teknik spørgsmål inden køreprøven. 3. En 6 dages kvalifikationskursus som afsluttes med en digital prøve og 4. Førerkortprøve og 5. Inden ansættelse et taxameterkursus.

Onlineteori tilbyder læring i de ca. 150 seværdigheder, plus prøve hvor du kan teste din viden i erhvervs teknik, teoriprøve, test i lovgivning krav og førerkortprøve. 

Køb adgang her til hvad du har brug for for at bestå et B erhvervskørekort.
Køb adgang til følgende antal dage:

 

"Onlineteori videregiver ikke dine data til andre."

 

Med venlig hilsen
Team onlineteori

 NYHED NYHED

Træn og test din viden inden du skal til
taxi teoriprøve og førerkortprøven
Køb adgang og test FØRERKORTPRØVEN

30 dage kun 399,- 

 

                        Teori til førekortprøve

                        Tag en Taxatest